Genel

İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Sanatının Temelleri

Çalışmanın amacı İslamiyet öncesi Türk kültür tarihi ve Türklerin tarih sahnesine çıktığı orta Asya bozkırlarının elverişsiz coğrafyasında birçok zorluğa rağmen ortaya koydukları kültürel varlıklarını, Türk ve yabancı tarihçilerinin bu konu hakkında yazmış oldukları kitaplar ve makaleler ışığında değerlendirmektir. Kadim Türk milletinin eski çağlarda yerleşik bir yaşam sürmedikleri ve geçim kaynaklarının hayvancılık olması sebebi ile kültür ve sanat anlayışlarının gelişmediği yönündeki söylemlere karşın, Türk kültür ve sanatı üzerine kaynak araştırması yapılmıştır. Eski Türklerin yaşam sürdüğü coğrafyada yapılan arkeolojik kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılan buluntular, kültür katmanları, yazılı belge niteliği taşıyan Türk Abideleri gibi bir milletin tarihine ve yapısına ışık tutan kaynaklar, literatürümüzdeki bilgiler ile mukayese edilerek bu çalışma tasarlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, tarih öncesi çağlardan itibaren Türk toplumunun özellikle sanat anlayışının ne düzeyde olduğunu anlamamızdaki en önemli verileri içerisinde barındıran yapı Türk kurganlarıdır. Kurganların içerisinden çıkarılan her biri bir şaheser niteliği taşıyan objeler, Türk toplumunun sırasıyla Maden işlemeciliği, dokumacılık, kuyumculuk, taş oyma, resim ve minyatür gibi belirli sanat dallarında özgün bir millet olduğu ve bu eserlerin tarihlendirilmesi sonucu yaşam sürdükleri çağlarda diğer toplumlara kıyasla hiçbir şekilde kültürel ve sanatsal olarak geri kalmadığı aksine güçlü sanat anlayışları ve ortaya koydukları eserler ile temeli sağlam bir medeniyet kurdukları sonucunu ortaya koymaktadır. Arkeoloji bilimi sayesinde Türk kültür tarihi hakkında yapılan araştırmalar ivme kazanmıştır. Kanaatimizce Türk toplumunun yaşam sürdüğü topraklarda yapılacak her bir arkeolojik kazı çalışması bu kadim milletin birçok özelliğini daha keşfetmemize vesile olacaktır.

 

Makalenin tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir