Araştırmacılarımız

AAE ARAŞTIRMACISI

BİRSEN POLAT

Göç, mülteci hukuku, sokak hareketleri konularında çalışmaktadır.

AAE ARAŞTIRMACISI

HASAN BURAK BİLİR

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam ederken, akademik çalışmalarını AAE’de siyaset bilimi uzmanı olarak yürütmektedir.

AAE ARAŞTIRMACISI

KADİR KAAN GÜLER

Akademik Araştırma Enstitüsü’nde yazılar kalem alan Güler, halihazırda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda “Mistik Ekoloji Bakımından Türk Kültür Tarihinin İncelenmesi” adlı tez çalışmasını yürütmektedir.

AAE ARAŞTIRMACISI

MELİSA KEKİK

Eğitim hayatına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Avrasya Araştırmaları Anabilim dalında devam eden Kekik, çalışmalarına Akademik Araştırma Enstitü bünyesindeki dış politika araştırmaları biriminde devam etmektedir.

AAE ARAŞTIRMACISI

MERVE ÖZGENÇ

Avrupa Birliği’nin terörizmi tanımlamada politika ve hukuk ilişkisi alanında uzmanlık çalışmalarını sürdüren Özgenç, ayrıca İslamofobi, terorizm, Avrupa’da yükselen sağ alanlarında da çalışmalar yürütmektedir.

AAE ARAŞTIRMACISI

REFİKA BOZKIR

Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam Bozkır, çalışmalarını ağırlıklı olarak Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Ukrayna üzerine yürütmektedir.

AAE ARAŞTIRMACISI

ZAFER AKKAYA

Hali hazırda Bursa Kent gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Akkaya’nın başlıca çalışma alanları uluslararası ilişkiler teorileri, Türk Dış Politikası ve Ortadoğu siyasetidir.

AAE ARAŞTIRMACISI

ZEHRA ÇİMEN

Akademik Araştırma Enstitüsü bünyesinde her ay hazırladığı Türk Dünyası Raporu ile Türk Dünyası’nın nabzını tutmaktadır.