Hakkımızda

2 Nisan 2020


Başkan’dan;

Akademik Araştırma Enstitüsü, 2013 yılında ülkemizin çeşitli üniversitelerinde öğrenimlerine devam eden bir grup üniversite öğrencisi tarafından hayata geçirilmiştir. Geçen zaman içerisinde Enstitümüz, sosyal bilimlerin hemen her alanında çalışmalar ortaya koymuş, pek çok rapor yayınlayarak muhataplarının ilgisine sunmuştur. Üniversite temsilcileri vasıtasıyla Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC, Balkanlar ve Türkistan başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Akademik Araştırma Enstitüsü üniversite temsilcileri marifetiyle ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde sertifika programları tertip ettiği gibi, üniversite ve her hangi bir kurumla ortaklık kurmaksızın kendi imkanları dahilinde de dış politika, iletişim, yerel yönetimler, anayasa çalışmaları ve Kıbrıs meselesi konularında da paneller ve sertifika programları tertip ederek kamuoyunu bilgilendirmiştir.

Geride bıraktığımız uzun yıllar sonucunda Enstitümüz, bilhassa insan sermayesi olarak zengin bir noktaya ulaşmıştır. Hazırladığı kapsamlı analiz ve raporları ile düşünce dünyamıza ciddi katkılar sunarak ülkemizin en önemli düşünce kuruluşları içinde yer almak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

Osman KEPENEK 

Akademik Araştırma Enstitüsü Başkanı