Genel

Türk Mitolojisinin Türk Halkı Tarafından Benimsenmemesi ve Topluma Aktarımdaki Sorunları

Mitoloji denildiğinde aklınıza ne geliyor? 14 ile 18 yaş aralığında değişen bir grup öğrenciye bu soru sorulduğunda öğrencilerin akıllarına ilk Yunan mitolojisi geldiği tespit edilmiştir (Sarpkaya, 2015). Uzun bir dönem mitoloji sahasında Yunan mitolojisi egemen olmuştur fakat diğer uygarlıkların mitolojisi olduğu gerçeği yayıldıktan sonra bile bu etkinin devam ettiği görülmektedir. Çekilen filmler ve yazılan kitaplardan ötürü olacak sadece Türk milletinin değil birçok milletin zihninde Yunan mitolojisi başköşede durmaktadır. Yunan mitolojisini veya başka bir uygarlığın mitolojisini bilmek elbette sakıncalı bir durum olamaz. Mitolojiler hayal gücünü geliştirmekle beraber o uygarlığın geçmişi, düşünce biçimleri ve daha birçok konuda bilgi edinmeyi sağlayabilir. Bu açıdan yararlı ve değerli bir bilgi birikimidir. Burada göze çarpan sorun Türkiye Türklerinin kendi mitolojisini diğer uygarlıklarınki kadar bilmiyor oluşudur. Türk mitolojisinin geçmişi çok uzun zamanlara dayandığı için köklü ve büyük bir mitolojidir. Yine de ne yazık ki 20.yy.ın ikinci yarısından sonra araştırma konusu olabilmiştir (Gültepe, 2017, s. 17). Geç başlanılmış olsa da Türk mitolojisinin köklerini açığa çıkarmak adına çok değerli akademik çalışmalar yapılmıştır. Fakat bir konuda ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın, üzerinde ne kadar büyük emekler verilirse verilsin o ülkenin halkı bunu benimsemiyorsa çalışma amacına ulaşamamış demektir. Türk mitolojisinin neden Türk halkı tarafından gerektiği kadar benimsenmediği çözülmesi gereken ciddi bir sorun hâline gelmiştir. Çünkü milletleri millet yapan etmenlerin başında mitoloji gelir. Bir millet kendi geçmişine, kültürüne, atalarının fikirlerine sahip çıkmazsa yok olmaya mahkumdur. Bu da mitolojiyle başlar. Yapılan çalışmanın amacı yok olma tehlikesindeki değerleri ortaya çıkartmadaki sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır.

Sorunun nedenleri tek bir duruma bağlanamamaktadır. Elbette birden fazla nedeni ve çözüm yolları olacaktır. Fakat bu çalışmada sorunun ana nedenlerinden olduğu düşünülen kaynak eksikliği meselesi ele alınmıştır. Çalışmada, “Türk mitolojisinin önemi nedir? Türk mitolojisi üzerine yazılan kaynaklar yeterli mi? Türk mitolojisi nasıl topluma kazandırılabilir?” vb. sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır.

 

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir