Prof. Dr. Tarık Oğuzlu

Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Doçentlik derecesini 2008 yılında, doktora derecesini Uluslararası İlişkiler alanında Bilkent Üniversitesi’nden 2003 yılında, aynı alandaki yüksek lisans derecelerinden ilkini 1998 yılında Bilkent Üniversitesi, ikinci yüksek lisans derecesini de 2000 yılında London School of Economics’den almıştır. Dr. Oğuzlu 1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu Jean Monnet bursunu kazanmıştır. Dr. Oğuzlu 2004-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmış ve Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Politika, Dış Politika Analizi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği dış ve güvenlik politikaları ve Türk Dış Politikası dersleri vermiştir. Prof. Dr. Oğuzlu’nun çalışma alanları Uluslarararsı İlişkiler teorileri, dış politikanın Avrupalılaşması, transatlantik ilişkiler ve NATO, Avrupa Birliği dış, güvenlik ve savunma politikaları, Ortadoğu, Türk-Yunan ilişkiler, Kıbrıs sorunu ve genel olarak Türk dış politikasıdır. Halen Antalya Bilim üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.