Dr. Öğr. Üyesi Aysun Yemen Öcal

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YEMEN ÖCAL, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmakta olan Yemen Öcal, lisans öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’ndan 2016 yılında doktora derecesini almıştır. 2011 yılından bu yana akademik faaliyetler üzerine yoğunlaşan Yemen Öcal’ın uzmanlık alanı yönetim bilimidir. Yönetim bilimi kürsüsünde çok sayıda yayını olan Yemen Öcal’ın düşünce kuruluşları, göç ve kamu politikaları, kalkınma ajansları, yönetişim ve büyükşehir belediyeleri, demokrasi, kadın çalışmaları, kent yönetimi başta olmak üzere çok sayıda kamu yönetimi konuları, özel çalışma ve ilgi alanını oluşturmaktadır. Akademik çalışmaların yanında sivil toplum faaliyetlerine de destek vermektedir.