Analiz,  Genel

Kamusal Alanda Yerel Demokrasi ve Katılım

“Kamusal alanda demokrasinin özü insanların kendi kendini yönetmesi gerektiğini söylerken bunun günümüzdeki şekliyle kuru bir temsiliyet sistemiyle suistimal edilmesini değil tam tersine insanların, vatandaşların ve yöneticilerin; halkın, yönetim sürecine aktif yurttaş olarak katılmasının zeminini hazırlanmasını ifade ediyordu. Gerçek anlamda demokrasi, insanların karar sürecine katılabilmelerini, bu süreçte bir taraf olarak bulunmaları gerekliliğini anlatır. Nitekim bu tarz bir yönetim şekli çok az ülkede varlık bulabilmektedir. Çağdaş demokrasilerin asıl amacı halkın katılımını sağlayıp halkın kendisini ilgilendiren kararları bizzat kendisinin almasını ve mümkün mertebe halkın katılımını artırmayı ifade etmektedir. Bu anlamda yerel demokrasi kurumları vatandaşların tamamına ulaşmak ve vatandaşların büyük çoğunluğunun sürece dahil edilmesi ve demokrasinin daha iyi işlemesi için en önemli oluşumlardır. Yerelde alınan kararlar mahalleyi ilgilendirdiği için burada yaşayan vatandaşların uzlaşması sonucu alınan kararlar uygulanmalıdır. Yereli tanımayan bir merkez başkanı, yerelin ihtiyacı olmayan bir uygulamayı getirmek isteyebilir ya da tam tersi bir durum gerçekleşebilir. Bu yüzden halka sorulmalıdır. Ama halkın katılımı formaliteden ibaret olmamalıdır ki bu katılımın niteliği de önemlidir. Demokrasi seçimlerden ziyade seçimler arası süreçlerde alınan kararların nasıl alındığıyla da ilgilenir. ”

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak çalışmanın tamamına erişim sağlayabilirsiniz.

 

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir