Orta Doğu

TÜRKİYE-İRAN-ÇİN-RUSYA VE HİNDİSTAN PAKTI ABD’NİN KÜRESEL HAKİMİYETİNİ ENGELLER Mİ?

TÜRKİYE-İRAN-ÇİN-RUSYA VE HİNDİSTAN PAKTI ABD’NİN KÜRESEL HAKİMİYETİNİ ENGELLER Mİ?

Dünyada geçiş döneminin yaşandığı bir ortamda, ihtiyaçlarının dış ve iç koşullarına uyum sağlayabilenler ayakta kalabilmekte, dolayısıyla gelecekteki bir dünya düzeninde güç dengesi üzerinde önemli nüfuz sağlayabilmekte. İran’ın izlediği stratejinin temel hedefleri: 1- Rejimin istikrarını ülke içinde sağlamak, 2- Bir büyük güç statüsüne erişmek. Çin nüfuzu […]

İRAN’IN NÜKLEER POTANSİYELİNE BAKIŞ

İRAN’IN NÜKLEER POTANSİYELİNE BAKIŞ

1. İRAN SİYASETİNE BAKIŞ Bir devrim sonucunda kurulmuş olan İran İslam Cumhuriyeti siyasal yapı olarak demokrasi ve teokrasi karışımı bir devlettir. Humeyni Paris’te sürgündeyken yeni bir anayasa taslağı hazırlanması için çalışmalara başlamıştır. İlk anayasa taslağı Geçici Hükümet tarafından oluşturulmuştur. Ancak Geçici Hükümet anayasanın incelenmesi ve […]